OVER DE MATERIALIZER

In ieder project hebben de projectleden de juiste componentinformatie nodig om hun werkzaamheden juist en efficiƫnt te kunnen uitvoeren.

De projectmedewerkers gebruiken daarvoor meestal, en ieder afzonderlijk, diverse lijsten en overzichten.

Deze kunnen verschillen in lay-out of compleetheid, maar vaak zijn de componentgegevens van gelijke aard.

In de Materializer zijn alle benodigde componentgegevens samengevoegd in 1 uniforme online database.

Lees meer...

MATERIALIZER- EN MEETTEAM:

Remko Boterman
Leon Molenaar
Engelbert Hansma
Peter Heemskerk
Wijnand van Loon
Peter Voogt
Rob Wijtten

033 - 467 15 11
Mail ons


OVER DE CAPACITEITSMETINGEN

Croonwolterendros Infra heeft een speciale meetwagen ontwikkeld. Onze meetwagen is voorzien van alle moderne technieken, zoals een gekalibreerde capaciteitsmeetopstelling.
Deze meetwagen is ontwikkeld vanuit de infrastructurele werken (tunnels), omdat deze vaak een watervoerend blussysteem hebben. Dit blussysteem zorgt ervoor dat bij brand de schade beperkt is en het vuur onder controle blijft. Bij calamiteiten wil de gebruiker ervan verzekert zijn dat het blussysteem doet waarvoor het bedacht is. Alle metingen zoals druk, debiet en temperatuur, kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd en worden gelogd


NIEUWS

14-11-2017:

De gerenoveerde blusinstallatie van de Noordtunnel en Drechttunnel zijn succesvol gemeten met de nieuwe meetwagen. De metingen zijn digitaal gelogd en aan de opdrachtgever overhandigd.

30-10-2017:

De projectteams voor de ombouw van een grote ketelruimte in een ziekenhuis en voor  de uitbreiding van het stadhuis te Hengelo zijn met het gebruik van de Materializer opgestart.

13-03-2017:

Voor het project Renovatie Maastunnel wordt voor de werktuigbouwkundige installaties gebruik gemaakt van de Materializer.

18-10-2016:

In de Beneluxtunnel zijn door de firma Novenco de eerste gereviseerde tunnelventilatoren weer terug gemonteerd. De rapporten hiervan zijn door hen in de Materializer verwerkt.

07-09-2016:

Er is gestart met het registreren van de logistieke controle voor de Noordtunnel en wordt de status van de montage van te vervangen en nieuwe componenten vastgelegd.

01-06-2016:

Voor project EPO te Rijswijk zijn de toe te passen componenten geselecteerd en in de materiaalspecificatielijst verwerkt. D.m.v. de Materializer worden QR-stickers geprint en door de toeleveranciers op de componenten aangebracht om het logistieke proces te optimaliseren.

04-04-2016

Er is gestart met de prefabricatie van leidingdelen van datacenter InterXion nabij Schiphol. Alle productiestappen worden geregistreerd met de Materializer. Hierdoor is deze onder controle en is de voortgang inzichtelijk.

02-03-2016:

Start met de kwaliteitscontrole van de werktuigbouwkundige installaties t.b.v. de nieuwbouw van Hotel Amstel Kwartier. De opname- en testformulieren uit het Kwaliteit Inspectie Plan worden vanuit de Materializer geopend, ingevuld en opgeslagen. De voortgang is daardoor inzichtelijk en statusrapporten kunnen eenvoudig uitgedraaid worden.

13-02-2016:

Voor de elektrotechnische installaties van Holland PTC zijn de eerste werkpakketten uitgeleverd. De logistieke voortgang wordt geregistreerd in de Materializer door het scannen van de QR-sticker op de werkpakketten.

18-11-2015:

Voor een groot datacenter in aanbouw wordt momenteel succesvol gebruik gemaakt van de Materializer. De controle op de prefabricage van het leidingwerk wordt hiermee geregistreerd. Ook wordt de logistiek ermee onder controle gehouden, zodat elk leidingstuk in 1 keer op de juiste locatie terecht komt.

MATERIAALSTROOM 100% ONDER CONTROLE

Als je voor je project het ontwerp en de werkvoorbereiding 100% goed hebt, kun je daarmee zorgen dat:

- het materiaal in 1 keer goed besteld wordt,

- het materiaal op het juiste tijdstip geleverd wordt, en

- het materiaal op de juiste montagelocatie terechtkomt.

QR-CODE

De informatie kan zowel op pc/laptop als op een smartphone of tablet gelezen worden.

Elk component heeft een uniek tagnummer.

Hiervan kan een QR-code gegenereerd worden en als sticker op het component bevestigt worden.

Na scannen van de QR-code gaat je apparaat naar de Materializer en na inloggen kom je bij de componentinformatie.

CONTROLE LOGISTIEK

Door de automatische link naar de componentgegevens in de Materializer, kan het component na de ingangscontrole als "ontvangen" geregistreerd worden.

De locatietekening kan geopend worden, waarop de montagelocatie wordt aangegeven.

De logistiek medewerker kan daarmee de appendages, maar bijvoorbeeld ook leidingdelen op de juiste montagelocatie brengen.

Totaal aantal bezoekers: 23537